Sprint Bioscience avbryter korttidsarbete och återgår till full kapacitet

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att man från den 1 september kommer återgå till full kapacitet genom att avsluta det korttidsarbete som inleddes den 1 juni. Korttidsarbetet planerades ursprungligen att gälla i sex månader, men upphör nu i förtid mot bakgrund av att bolagets finansiella situation säkrats genom den övertecknade emissionen. Samtidigt har interaktionerna med potentiella nya kunder kunnat fortsätta tämligen opåverkade trots den rådande covid-19-pandemin.

Den 1 juni införde Sprint Bioscience korttidsarbete om 40% till följd av covid-19-pandemin. Sedan dess har bolaget kunnat förstärka sin kassaposition genom en övertecknad företrädesemission om SEK 48,5 miljoner – ett bevis på investerares tilltro till Sprint Bioscience kapacitet att utveckla nya och effektiva behandlingar även i orostider. Dessutom har implikationerna av pandemin på de pågående interaktionerna med potentiella nya kunder varit mer begränsade än vad som befarades, detta genom en övergång till digitala möten. Sammantaget innebär detta att bolagets position förstärkts, vilket möjliggör en återgång till full arbetskapacitet tidigare än planerat.

”Vi är väldigt glada över att korttidsarbetet blev en kortare parentes. Vår nyemission blev en stor framgång och resulterade i en förstärkning av bolagets finansiella situation. Dessutom har affärssamtalen med potentiella nya kunder fortgått med framgång under den senaste perioden, trots anpassningen till digitala interaktioner. Nu ser vi fram emot att åter växla upp arbetet och fortsätta utvecklingen av våra innovativa läkemedelsprojekt med full styrka”, säger Jessica Martinsson, vd för Sprint Bioscience.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25:e augusti 2020, klockan 18.00 CET.

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com