Stark tro på solvärmens framtid – Absolicons emission övertecknades 244 %

Snabbt växande antal förfrågningar på solvärmeinstallationer från multinationella företag innebar att Absolicon våren 2021 beslutade att ta in ca 50 miljoner kronor för att förverkliga fler kundprojekt och höja projekttakten. Emissionen har tecknats till 119 MSEK (244%).

10 av världens 20 största livsmedelskoncerner är i diskussioner med Absolicon om industriell solvärme. Första kvartalet 2021 skickade Absolicon 34 projektförslag. Absolicons styrelse valde därför att genomföra en företrädesemission i maj 2021 om ca 50 MSEK för att möta den stora efterfrågan som 2020 års marknadssatsning skapat, genomföra fem pilotinstallationer och höja projekttakten.

Absolicon, som säljer produktionslinor för koncentrerande solfångare meddelar nu att emissionen om ca 50 miljoner tecknades till 119 miljoner kronor.

– Responsen på vår föreslagna satsning från så väl ägare som kunder är överväldigande. Jag tror också fler på aktiemarknaden har tagit till sig vårt budskap om att värme står för hälften av är världens slutanvändning av energi, säger Joakim Byström, vd Absolicon.

Under emissionen kom nyheten att ABB och Absolicon ska samarbeta gällande utveckling, marknadsföring och försäljning av bolagets produktionslina.

– Vårt arbete med ABB för att skapa en automatiserad produktionsprocess är en viktig möjliggörare för att förverkliga vår vision, medan ABB:s globala serviceorganisation kommer att vara en mycket värdefull resurs för våra nya kunder i takt med att vi rullar ut vår nya automatiserade produktionslina globalt, säger Joakim Byström om samarbetet.

Sedan 2020 har många globala dryckesföretag kontaktat Absolicon för förstudier kring olika produktionsanläggningar. Nu undersöker flera av dessa multinationella företag möjligheterna att inleda ett mer formellt samarbete och Absolicon förväntas gå in i mer detaljerad planering av hur man ska använda solvärme i processerna under 2021. Målet är att minska förbrukningen av fossila bränslen och minska utsläppen från dryckesproduktionen.

Dryckesbolagen som Absolicon för dialog med har över 1500 miljarder kronor i omsättning med många internationella varumärken och starka lokala varumärken. Samtliga har infört klimatlöften som innehåller mål om att minska sina koldioxidutsläpp inom en snar framtid.

Värme står för nära hälften av samhällets energiförbrukning och nära 80 % av energianvändningen inom industrin. Eftersom värmeproduktion står för 40% av CO2-utsläppen i världen är solvärme en viktig teknik för att nå noll i koldioxidutsläpp före 2050.

Absolicon har pågående projekt med bland annat bryggerikoncernen AB InBev i Moçambique, avsaltningsföretaget SWCC i Saudiarabien och energibolaget Iberafrica  i Kenya samt tecknat ramavtal om produktionspartnerskap i 14 länder.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: absolicon.com/press-material

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.