Starka försäljningssiffror för Hudya AB

Fintechbolaget Hudya – som noterades på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari i år – har haft en väldigt stark tillväxt januari. “Det är fortsatt en stark försäljningsutveckling för Hudya, särskilt för den norska delen av verksamheten”, säger Børge Leknes, VD för Hudya.

Från och med den 31 januari 2020 kan utvecklingen i Hudya-gruppen sammanfattas enligt följande:

  • Den totala användarbasen är 95 000 kunder per 1 februari. (Användarbasen definieras som kunder som har gett oss deras medgivande i Hudya Group: detta inkluderar Payr, kreditverksamheten, försäkringar, mobiltelefoni samt el).
  • Antalet nya användare ökade med 3 000 från den 31 december till den 31 januari.
  • Försäljningen i Hudya-koncernen uppgick till 13,5 miljoner SEK under januari månad.

Fintechbolaget Hudya noterades på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari i år, har haft en väldigt stark tillväxt när det gället antalet kunder, användare och försäljning inom sin kärnverksamhet under januari 2020.

“Våra försäljningsvolymer fortsätter att visa god tillväxt från månad till månad, medan utvecklingen i försäljningskostnaderna är positiv och indikerar en nedåtgående trend, även om försäljningsvolymen ökar”, säger Børge Leknes, VD för Hudya, och fortsätter:

“Den positiva utvecklingen som vi kommunicerade till marknaden i vårt pressmeddelande den 24 januari kommer att fortsätta när vi nu kan presentera utvecklingen för hela januari”.

Hudya avser att månadsvis informera marknaden om utvecklingen i antalet användare samt försäljning.

“Detta gör att de som följer Hudya kan skapa sig en bild av utvecklingen genom att få en uppsättning nyckeltal som beskriver utvecklingen för koncernen för respektive månad”, säger Børge Leknes.
 

För ytterligare information kontakta:

Morten Kvam, Kommunikationschef
Telefon: +47 930 28 970
E-post: mk@hudya.no
 

Om Hudya
Hudya AB är ett innovativt, skandinaviskt fintechföretag med verksamhet i Sverige, Danmark och Norge med cirka 250 anställda. Hudya skapar tekniska lösningar för en enklare ekonomisk vardag och sparar kunder tid och pengar. Hudya har byggt en unik digital plattform där man har samlat tjänster som privatpersoner och företag behöver. Idag erbjuds mobil, el, försäkring och refinansiering till schyssta villkor och priser. Hudya har internationella ambitioner och arbetar för att utveckla och distribuera tjänster till en låg kostnad oavsett land, med början i Skandinavien. Hittills har företaget 95 000 registrerade användare. Hudya AB är sedan den 14 februari 2020 noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet HUDYA.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se.
Ytterligare information avseende bolaget finns på hudyagroup.com.

Denna information är sådan information som Hudya AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-02-20 14:00 CET.