STENOCARE A/S nyemission kraftigt övertecknad

Den 9 oktober 2018 avslutades teckningstiden i STENOCARE A/S (”STENOCARE”) nyemission om högst cirka 18,6 MDKK inför notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Nyemissionen tecknades till cirka 402 MDKK, inklusive teckningsåtagande, från totalt 11 812 tecknare. Detta motsvarar en total teckningsgrad om cirka 2 161 procent och en teckningsgrad i den publika delen av nyemissionen, det vill säga den del som ej var skriftligen avtalad på förhand, om cirka 5 281 procent. Genom nyemissionen tillförs STENOCARE cirka 2 100 nya aktieägare.

Teckning och tilldelning

Nyemissionen, om totalt cirka 18,6 MDKK, tecknades till cirka 402 MDKK inklusive teckningsåtagande om cirka 11,2 MDKK. På grund av det stora intresset sker tilldelning genom slumpmässigt urval (dvs lotteri) i enlighet med tilldelningsprinciperna som angivits i memorandumet. Aktierna (exkl. de aktier som tecknats av teckningsåtagare och som således erhåller full tilldelning) fördelas i minsta teckningsposter om 400 aktier till totalt cirka 2 100 nya aktieägare av de totalt 11 812 som tecknade i nyemissionen. På detta sätt kommer maximalt antal nya aktier, totalt 2 113 000 stycken, att utfärdas och STENOCARE kommer att erhålla 18 594 400 DKK före emissionskostnader om cirka 1,4 MDKK.

Avräkningsnotor är planerade att skickas till samtliga tecknare som erhållit tilldelning idag, den 12 oktober 2018. Tecknare som inte erhåller tilldelning av aktier kommer inte att erhålla avräkningsnota.

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD för STENOCARE, kommenterar:

”Vi på STENOCARE är förstås överväldigade och otroligt tacksamma för det enorma intresse som visats för vår nyemission och jag vill ta tillfället i akt och välkomna alla nya aktieägare. Samtidigt som vi gläds åt intresset är det också olyckligt att vi inte har kunnat tilldela aktier till samtliga som valt att teckna aktier. Om det var möjligt hade vi naturligtvis velat tillgodose allas önskan och till er som inte har tilldelats några eller endast en del av de aktier ni har tecknat för vill vi be om ursäkt. Jag hoppas dock att ni vill fortsätta att följa vår resa när vår aktie nu börjar handlas på Spotlight Stock Market den 26 oktober 2018. Jag vill även rikta ett stort tack till alla de parter som på ett eller annat sätt varit involverade och gjort detta möjligt, där Sedermera Fondkommission, Gemstone Capital och Nordnet Bank är några av dem. Vi har en spännande tid framför oss och vi är nu några steg närmare vår vision om att kunna förbättra livskvaliteten för patienter med daglig smärta och lidande.”

Notering på Spotlight Stock Market

Första dag för handel i STENOCAREs aktier på Spotlight är beräknad att bli den 26 oktober 2018. STENOCAREs aktier kommer att handlas under kortnamnet ”STENO” och aktien har ISIN-kod DK0061078425.

Antal aktier och aktiekapital

När STENOCAREs nyemission registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer det totala antalet aktier att uppgå till 8 897 762 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 711 820,96 DKK.

Flaggning i Steno Investment IVS och CannTrust Holdings Inc. 

Med anledning av nyligen genomförd nyemission uppstår flaggning för Steno Investment IVS och CannTrust Holdings Inc. Steno Investment IVS:s ägande uppgick före nyemissionen till cirka 21,98 procent av aktier och kapital i bolaget och uppgår efter genomförandet av nyemissionen till cirka 16,89 procent av aktier och kapital i bolaget. CannTrust Holdings Inc:s ägande uppgick före nyemissionen till cirka 20,94 procent av aktier och kapital i bolaget och uppgår efter genomförandet av nyemissionen till cirka 19,03 procent av aktier och kapital i bolaget.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med bolagets nyemission och notering på Spotlight. Nordnet Bank AB har agerat Selling Agent och Gemstone Capital har varit bolaget behjälpligt med bland annat marknadsföring i Danmark.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om STENOCARE, vänligen kontakta: 

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD
genom presskoordinator Lisbeth Grænge Hansen
Telefon: +45 30 16 10 97
E-post: presse@stenocare.com

Denna information är sådan information som STENOCARE A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2018.

STENOCARE A/S grundades 2017 med syfte att vara en aktiv deltagare i det danska försöksprogrammet avseende medicinsk cannabis. STENOCARE var den första att erhålla tillstånd från det danska läkemedelsverket att både importera, distribuera samt odla och producera medicinsk cannabis. STENOCARE erbjuder högkvalitativa medicinska cannabisoljor av farmaceutisk kvalitet, som produceras genom hygienisk och högteknologisk odling och bearbetning utan användning av bekämpningsmedel. STENOCARE kommer även att utveckla en produktionsanläggning för odling och produktion av medicinsk cannabis i bolagets lokaler på Jylland i Danmark.