Stor nordisk sportkedja väljer SMART LED™ från TopRight

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic får uppdraget att leverera SMART LED™ lysrör till en stor nordisk sportkedjas centrallager. Ordervärdet är ca 915 tkr.

”Att sportkedjan väljer att uppgradera sitt centrallager med vår ljusteknik är fantastiskt roligt. Det är ett starkt kvitto på att vår ljusteknik SMART LED™ är en attraktiv, hållbar och ekonomisk lösning. En energibesparing med drygt 1 500 000 kWh per år och en ROI på bara ett halvår blir resultatet för sportkedjan när de väljer vår ljuslösning. Samarbetet med den nordiska sportkedjan är bara i sin linda och banar väg för många fler installationer av deras ca 80 butiker och lager. Förbättrade ljusförhållanden är en viktig aspekt, men helt klart är de kraftigt minskade drift- och underhållskostnaderna som SMART LED™ erbjuder, en avgörande faktor. Grattis till oss, grattis till sportkedjan och grattis till miljön”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Uppdraget från sportkedjan till TopRight går genom Elkedjan Björkholms El. Samarbetet med Björkholms El har de senaste åren utvecklats väl och tillsammans har vi levererat ljuslösningar åt bl.a Swedols centrallager och ICA Maxi i Örebro.

Installationen påbörjas under Q1 2021 och ordervärdet för TopRight Nordic är ca 915 tkr.
 

Om SMART LED™ från TopRight Nordic
Med TopRight Nordics LED teknik erbjuder vi kompletta belysningslösningar – kostnadseffektiva, energisnåla hälsosamma och miljövänliga. Det gör det möjligt att skräddarsy din ljusmiljö. Design och integration, dimbarhet, justering av ljustemperaturen och närvarostyrning är några delar som vi har lösningar på.

Energibesparingen för belysning är cirka 50-90 procent, beroende på jämförelsebelysningens typ och ålder. LED-lysrörens mångfaldiga livslängd jämfört med traditionella lysrör, innebär märkbart lägre drift- och underhållskostnader för belysningen. Besparingen betalar installationen på mycket kort tid, vanligtvis under två år.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.              

TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Fler artiklar om TopRight Nordic AB