Styrelsen kommenterar utfall av företrädesemission

Efter att ett antal frågor har inkommit till bolaget har styrelsen i Cline Scientific AB (”Cline” eller ”Bolaget”) följande initiala kommentar till utfallet av Bolagets företrädesemission som kommunicerades i ett pressmeddelande igår, den 30 november 2022.

”Efter att Bolagets företrädesemission stängts och utfallet sammanställts så vill vi börja med att tacka våra aktieägare för fortsatt förtroende. Vår bedömning är att det är fortsatt svårt för utvecklingsbolag att resa kapital och utifrån detta är vi nöjda med utfallet. Vi tog ett strategiskt beslut att hålla rabatten för emissionserbjudandet nere och minimera emissionskostnaderna i företrädesemissionen med hänsyn till våra befintliga aktieägare. Vi har nu fått in tillräckligt med kapital för att driva Clines verksamhet vidare på ett effektivt sätt. Vår ambition är givetvis att förvalta kapitalet vi har tagit in genom föresträdesemissionen och maximera värdet för våra aktieägare.

 

Styrelsen har redan innan företrädesemissionen diskuterat olika handlingsplaner utifrån potentiella utfall i företrädesemissionen. Vi är därför redo att agera vilket kort innebär att vi kommer att prioritera strategiska aktiviteter i StemCART- respektive CellRACE-projektet. Vi kommer att uppdatera marknaden löpande kring dessa aktiviteter. Vidare ser vi kontinuerligt över kapitalbehovet, finansieringsalternativ samt Bolagets strategi för att kunna nå viktiga milstolpar framåt.

 

Slutligen, vill vi poängtera att Cline kan trots ett svårt finansieringsklimat kan fortsätta sin verksamhet på det kostnadseffektiva sätt vi har gjort sedan starten, 2012. Vi tackar återigen er aktieägare som gör detta möjligt för oss!”.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

 

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART – en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE – en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.