Sustainable Energy Solutions genomför en företrädesemission på 14,1 miljoner kronor

Värmepumpsbolaget Sustainable Energy Solutions har beslutat att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av units på 14,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsen föreslår även en riktad nyemission på 1,2 miljoner kronor för att erlägga betalning av garantiersättning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitaltillskottet ska framförallt användas till expansionskapital för att kunna möta en ökande efterfrågan på bolagets tjänster. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Villkoren i nyemissionen innebär att en aktie ger en uniträtt. Fyra uniträtter berättigar till teckning av en unit. En unit består av tre nyemitterade aktier, två teckningsoptioner TO1 och två teckningsoptioner TO2. Teckningskursen är 2,07 kronor per unit, vilket motsvarar 0,69 kronor per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 9 februari och aktien handlas exklusive uniträtt den 10 februari. Teckningstiden löper från 12 februari till 26 februari och handel med uniträtter sker den 12 februari till 24 februari.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire