Tcecur förvärvar Automatic Alarm och genomför garanterad företrädesemission om 25,3 miljoner kronor (Oms)

Den teknikorienterade säkerhetskoncernen Tcecur har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Automatic Alarm i Stockholm. Bolaget avser också att genomföra en företrädesemission, framgår det av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgår till högst 27 miljoner kronor beroende på utfall av resultatbaserade tilläggsköpeskillingar.

Automatic Alarm har under de senaste fem åren uppvisat en lönsam tillväxt på över 13 procent per år. Bolagets omsättning uppgick under det senast fastställda räkenskapsåret 2019 till cirka 38 miljoner kronor med ett rörelseresultat (EBITDA) om drygt 2,7 miljoner kronor. Totalt har bolaget 30 anställda. Verksamheten bedrivs från Hammarby i Stockholm.

För att finansiera en del av köpeskillingen och för att stärka balansräkningen inför potentiella ytterligare förvärv har Tcecurs styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat om en nyemission av aktier om 25,3 miljoner kronor med företrädesrätt för Tcecurs aktieägare.

Företrädesemissionen täcks till fullo av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Enligt förslaget ger tio befintliga A-aktier i Tcecur rätt att teckna tre nya A-aktier till en teckningskurs om 18,00 kronor per A-aktie. 12 oktober är sista handelsdag i aktierna med rätt att delta i företrädesemissionen.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire