Teckningsperioden i av Africa Resources AB beslutad företrädesemission inleds idag

Idag inleds teckningsperioden i den företrädesemission som diamantutvinningsbolaget Africa Resources AB beslutade om på extra bolagsstämma den 3 januari. 

Teckningsperioden pågår till den 31 januari 2019. Genom företrädesemission tillförs bolaget ett kapitaltillskott om ca 8,9 MSEK (exkl emissionskostnader) som ska användas för ytterligare investeringar i produktionskapacitet inom bolagets projekt i Demokratiska Republiken Kongo.

– ”Vi har efter höstens inledande utvinning verifierat diamantförekomster på licensen, sett att vår muddringsidé håller och fått en ungefärlig prisbild avseende diamanterna, vi står nu inför en industrialisering och uppskalning av projektet vilket kapitaltillskottet genom denna nyemission kommer att möjliggöra”, säger bolagets VD, Thomas Häggkvist.

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom tecknings- och garantiförbindelser. Tre befintliga aktier ger rätt att teckna en aktie för 3,20 SEK/st. 

Se bifogad informationsdokumentation som tillsammans med villkor och anvisningar utgör underlag till denna företrädesrättsemission. Informationsdokumentet, villkor och anvisningar samt anmälningssedel finns även att ladda ned på bolagets hemsida: www.africaresources.seunder fliken ”investors” samt på Hagberg & Aneborn FK:s hemsida: www.hagberganeborn.se.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

e-post: thomas.haggkvist@africaresources.se  

Africa Resources AB (publ)

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar. Bolaget är noterad på NGM Nordic MTF från och med den 31 maj 2018.