Dotterbolaget FarmPharma tillförs drygt 2 Mkr genom en riktad nyemission

Styrelsen för FarmPharma har nu, med stöd av bemyndigandet som erhölls på extra bolagsstämma den 19 november 2018, genomfört en riktad nyemission om totalt 2 145 470 kronor. Emissionen riktas till privata och institutionella investerare och förväntas vara registrerad inom 3 veckor. Emissionskostnaderna består endast av registreringskostnader för emissionen. Double Bond Pharmaceuticals ägande del har i och med detta minskat från 92% till 76%.

”Vi ser ett stort behov i samhället av FarmPharmas produkter, både ur hållbarhets- och miljöperspektiv. – kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical och styrelseordförande för FarmPharma, – Pågående nyemission inbringar likvider för att upprätthålla det höga tempot för utvecklingen av bolaget”

Mer om FarmPharma: FarmPharma AB är ett dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical. Företaget verkar inom utveckling och distribution av veterinärmedicinska produkter, och deras första produkt är för prevention och behandling av bakterie- och virusinfektioner hos nötkreatur utan användning av antibiotika. För mer info: http://www.farmpharma.se/

Video presentation: https://youtu.be/e1cPSC2PC70

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2019

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.