Teckningstiden i STENOCARE A/S nyemission inleds idag

Idag, den 24 september 2018, inleds teckningstiden i STENOCARE A/S (”STENOCARE” eller ”Bolaget”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Teckningstiden avslutas den 9 oktober 2018. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget cirka 18,6 MDKK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om cirka 11,2 MDKK, vilket motsvarar cirka 60 procent av den totala emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på STENOCAREs (www.stenocare.com/Investor), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Gemstone Capitals (www.gemstonecapital.com) respektive hemsidor. Investeringsdokumenten finns även tillgängliga via Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Teckning av aktier kan göras genom insändande av anmälningssedel till Sedermera Fondkommission eller via Sedermeras hemsida (genom BankID) alternativt Nordnet Bank (www.nordnet.se). För teckning av aktier direkt genom övriga banker ombedes tecknaren att kontakta sin bank.

Om STENOCARE och nyemissionen

Den 1 januari 2018 initierade det danska “Folketinget” (motsvarande Riksdagen) ett fyraårigt försöksprogram som möjliggör för samtliga läkare i Danmark att förskriva recept på medicinsk cannabis. Syftet med försöksprogrammet är att ge patienter i behov en laglig möjlighet att få behandling med medicinsk cannabis.

STENOCARE var det första bolaget på den danska marknaden att erhålla licenser från det danska läkemedelsverket om att både odla, producera och importera medicinsk cannabis. Som ett resultat är STENOCARE den första och för närvarande enda leverantören inom försöksprogrammet som, genom Danmarks två ledande läkemedelsdistributörer, har börjat leverera medicinska cannabisoljeprodukter till danska apotek och sjukhus.

De ursprungliga produkterna importeras från STENOCAREs kanadensiska partner CannTrust [TSX: TRST] och är tillgängliga i storskalig volym. Produkterna består av högkvalitativa medicinska cannabisoljor av farmaceutisk kvalitet, framställda genom hygienisk odling och bearbetning, utan användning av bekämpningsmedel. STENOCARE erbjuder för närvarande tre produkter: CBD Drops STENOCARE, THC Drops STENOCARE och 1:1 Drops STENOCARE.

STENOCARE kommer även att utveckla en separat produktionsanläggning för odling och produktion av egna medicinska cannabisprodukter i Bolagets lokaler på Jylland i Danmark. För att finansiera utvecklingen av produktionsanläggningen samt operativa kostnader genomför Bolaget nu en nyemission om cirka 18,6 MDKK före emissionskostnader, inför planerad notering på Spotlight.

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD för STENOCARE

”STENOCARE har skapat en ledarroll i Danmark genom förmågan att säkra godkännanden från det danska läkemedelsverket och i jämförelse med våra fler än 30 konkurrenter har vi genomfört många viktiga milstolpar på vår väg mot att hjälpa patienter till förbättrad livskvalitet. Vi välkomnar varmt nya investerare att investera i STENOCARE och att vara med på vår resa för att ge bättre livskvalitet för patienter och lyckas i en ny industri med hög tillväxtpotential i Danmark och Europa.”

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid: 24 september – 9 oktober 2018.
Teckningskurs: 8,80 DKK.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 400 aktier.
Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 2 113 000 aktier, motsvarande 18 594 400 DKK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 11 088 000 DKK.
Antal aktier innan nyemission: 6 784 762 stycken.
Värdering (pre-money): Cirka 59,7 MDKK.
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,2 MDKK, totalt motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen. Detta inkluderar teckningsförbindelser från styrelse, ledande befattningshavare och huvudägare.
Notering på Spotlight: Aktien i STENOCARE är planerad att noteras på Spotlight förutsatt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första dag för handel är beräknad att bli den 26 oktober 2018 under kortnamnet STENO.
Aktiens ISIN-kod: DK0061078425.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från STENOCARE att presentera verksamheten, teamet och Bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
1 oktober 201817:30-19:30 Investerarträff Dansk Arkitektur Center,Bryghuspladsen 10,1473 København K Anmälan till båda träffarna kan
göras via www.sedermera.se, www.stenocare.com, www.nordnet.dk eller www.gemstonecapital.com
2 oktober 201817:45-19.30 Investerarträff Scandic Klara,Slöjdgatan 7,Stockholm

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight. Nordnet Bank AB är Selling Agent. Gemstone Capital är Bolaget behjälpligt med bland annat marknadsföring i Danmark.

Mer information

För en vidare introduktion av Bolaget och erbjudandet hänvisas till Bolagets memorandum (på engelska och svenska), teaser (på danska och svenska) och anmälningssedlar som finns att tillgå på STENOCAREs (www.stenocare.com/Investor), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Gemstone Capitals (www.gemstonecapital.com) respektive hemsidor. Investeringsdokumenten finns även tillgängliga på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om STENOCARE, vänligen kontakta:

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD

genom presskoordinator Lisbeth Grænge Hansen
Telefon: +45 30 16 10 97

E-post: presse@stenocare.com

STENOCARE A/S grundades 2017 med syfte att vara en aktiv deltagare i det danska försöksprogrammet avseende medicinsk cannabis. STENOCARE var den första att erhålla tillstånd från det danska läkemedelsverket att både importera, distribuera samt odla och producera medicinsk cannabis. STENOCARE erbjuder högkvalitativa medicinska cannabisoljor av farmaceutisk kvalitet, som produceras genom hygienisk och högteknologisk odling och bearbetning utan användning av bekämpningsmedel. STENOCARE kommer även att utveckla en produktionsanläggning för odling och produktion av medicinsk cannabis i bolagets lokaler på Jylland i Danmark.