Tilläggsbeställningar på 10 Mkr till TopRight

Smart-techbolaget TopRight Nordic har fått tilläggsbeställningar av kunder på projekt som utvecklats vidare. Kunderna är Serneke, Skanska, HA Bygg, Polestar, Öresundskonsortiet och Skeppsviken. Tilläggsbeställningar är 10 Mkr vilket är ett resultat av nöjda kunder och leveranser på tidigare gjorda beställningar.

”Projekten har utvecklats och kunderna ökar på sina tidigare gjorda beställningar vilket visar på ett stort förtroende för oss och värdet på de lösningar som vi levererar till dem”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Läs mer på www.toprightnordic.com

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

 

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2021, kl. 14.00 CET.

 

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta  ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

 
TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6  
115 26 Stockholm    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com    

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda 
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

Fler artiklar om TopRight Nordic AB