TopRight offentliggör prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna och optionsinnehavarna i ChromoGenics

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

TopRight Nordic Aktiebolag (publ) (”TopRight”, ”Bolaget”) offentliggör en erbjudandehandling i form av ett prospekt till aktieägarna och optionsinnehavarna av serie TO3 i ChromoGenics AB. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.toprightnordic.com samt på Finansinspektionens hemsida.

Acceptfristen planeras löpa från och med måndag den 31 maj till och med onsdag den 30 juni. I samband med acceptfristens start kommer en anmälningssedel finnas tillgänglig på Bolagets hemsida. Det ska även gå att svara på Erbjudandet via bank/förvaltare.

Viktiga datum

Acceptfrist 31 maj – 30 juni 2021
Redovisning av utfall Preliminärt* 2 juli
Redovisning av fraktioner Preliminärt* 6 juli

*Förutsatt att Erbjudandets villkor är uppfyllda och att acceptfristen inte förlängs.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2021, kl. 21:15 CET.  

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.  

TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

Viktig information
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

Fler artiklar om TopRight Nordic AB