TopRight ökar sin danska etablering

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har sedan tidigare etablerat sig i Danmark med affärsområdet TopEnvironment och den unika SMART LED™ lösningen. Nu breddar TopRight sig på den danska marknaden genom projektet ”Levande skyltfönster” tillsammans med Danske Shoppingcentre.

Toprights etablering i Danmark växer och nu tar även affärsområdet TopSolutions plats på den danska marknaden.  Med konceptet ”Levande skyltfönster” startar TopRight ett projekt med Danske Shoppingcentre. Ett återkommande problem för shoppingcenter i allmänhet är hanteringen av tomma lokaler, som påverkar både intäkterna och upplevelsen av shoppingcentret.

TopRight löser detta smart genom att omvandla de tomma lokalernas skyltfönster till levande ytor som kan förmedla rörliga budskap. Effekten av konceptet ”Levande skyltfönster” blir ökad kundupplevelse för besökarna samtidigt som shoppingcentret får ett nytt mediautrymme för kommunikation och marknadsföring.

TopRight har i samarbete med BD Nordic precis lanserat konceptet på Shoppingcentret City2 i Danmark. I initialt skede handlar det om en testperiod på 2 månader med löpande utvärdering. Primära målet med testprojektet är att driva trafik till City2s aktivitetscenter som erbjuder bowling, minigolf, biograf och restauranger. Blir testprojektet lyckat beräknas konceptet rullas ut i större skala, till fler shoppingcenter.

”Det här är så rätt i tiden då shoppingcenter rör sig mer åt att bli upplevelseområden. Lösningen ”Levande skyltfönster” är en winwin för alla parter. Centrumkunderna möts av information och en spektakulär upplevelse samtidigt som fastighetsägaren utnyttjar tomma ytor och får reklamintäkter istället för hyresintäkter. Den här satsningen med Danske Shoppingcentre tror jag bara är början på en helt ny nisch där TopRights förmåga att göra smart teknik nyttig, skapar fantastiska möjligheter för annonsörer, fastighetsägare och butiker att i lönsam samverkan verka för att öka kundupplevelsen”, säger Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic.

Om Danske Shoppingcentre
Danske Shoppingcentre är en koncern som består av några av Danmarks största shoppingcenter med de bästa lägena. Koncernen omfattar 18 stora shoppingcenter med en total yta om ca 500 000 m2 och ca 1 200 butikslokaler. Ägarna bakom Danske Shoppingcentre är ett nyetablerat joint venture mellan ATP Real Estate och Danica Pension. Med över 78 miljoner kunder och en total marknadsandel på 24% är Danske Shoppingcentre den största investeraren på centrummarknaden med målet att äga och fortsätta utveckla de främsta och bästa shoppingcentrumen i Danmark.

TopSolutions – en del av TopRight Nordic
Showrooms, kundsensorer och interaktiva skyltfönster. Genom smart användande av ny teknik skapar vi kundanpassade upplevelselösningar med inriktning mot varumärkesexponering och företagsprofilering.

Med dagens moderna teknik och våra kompetenta projektteam så finns det oändliga möjligheter att åstadkomma unika, spektakulära, innovativa och affärsmässiga kundupplevelser. I butiker, utställningshallar, shoppingcentrum, på mässor eller där just ditt företag vill möta kunden. Vi tar ett helhetsgrepp om projekt och kan utforma en plats där allt integreras och skapar en effektfull upplevelse i gränslandet mellan den fysiska och digitala världen. Våra samarbeten kännetecknas av projektorienterade uppdrag med individuell kundanpassning.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com  

TopRight Nordic
TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta  ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

 

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.
 

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6          
115 26 Stockholm                                 
+46 (0) 8-530 300 50
www.toprightnordic.com                      

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda    
+46 (0) 8-530 300 50
www.toprightnordic.com

Fler artiklar om TopRight Nordic AB