TopRight tar riktning och bygger för framtiden

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har tagit in 30 Mkr i en riktad emission för att finansiera nästa steg i utvecklingen. Bolaget befinner sig i stark tillväxt och i snabb förändring.

Den riktade nyemissionen syftar till att stödja bolagets expansiva utveckling på ett antal områden.

  • TopRights övergripande målsättning är att nå en omsättning på 1 Mdkr inom en femårsperiod, med god lönsamhet för branschen.
  • TopRight ska fokusera på långsiktig tillväxt med miljöhänsyn och etiskt högt ställda krav. Tillväxten ska primärt ske organiskt med vissa strategiska förvärv.
  • En ny bolagsstrategi har antagits, där TopRight profileras som moderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden, TopSolutions, TopConstruction och TopEnviroment. Man delar en gemensam ambition om att ständigt ligga i teknikens framkant genom att förena ny teknik med befintlig och skapa unika kundanpassade affärslösningar.
  • Dotterbolagen Ferm & Persson, Hisab och framtida förvärv agerar som varumärken under de tre affärsområdena.
  • TopRight har som målsättning att på tre års sikt växa koncernen till en betydande aktör inom den just nu expansiva, globala Showroomsmarknaden.
  • Genom affärsområdet TopEnvironment siktar TopRight på en bli en viktig aktör inom den energieffektiva gröna omställningen för ljus. Ett område där TopRight genom sin kompetens inom både ljus och glas har en unik möjlighet att ta en stark och tydlig position.
  • Verksamheten samlokaliseras i Göteborg till TOPHOUSE – The TopRight Home of Cutting Edge Technology, för att kostnadseffektivisera gemensamma stabsfunktioner och öka samverkan mellan bolagen. TOPHOUSE bildar framtidens dynamiska arbetsplats där industri möter framtid, tradition möter innovation.
  • Inom affärsområdet TopSolutions ökar efterfrågan kraftigt i kölvattnet av Polestaraffären, där avtalet idag ligger på 55 Mkr men väntas växa ytterligare.
  • TopRight etablerar delar av sin verksamhet i Danmark och ser en stor potential att växa inom SMART LED på den danska marknaden.
  • För att möta efterfrågan och hantera expansionen pågår just nu rekrytering till viktiga funktioner, där flera redan är tillsatta.

”TopRight befinner sig just nu i ett intressant expansivt skede. Vi ser en mängd möjligheter på marknaden just nu, som vi beslutat oss för att agera på. Med en tydlig strategi, där organisk tillväxt sker parallellt med viktiga företagsförvärv, bygger vi nu TopRight med siktet inställt på att bli en betydande aktör inom ”Cutting Edge Technology”. Vår förmåga att skapa smarta affärslösningar för våra kunder genom användandet av ny och befintlig teknik, är vår konkurrenskraft. En spännande tid med en organisation som formligen glöder och med kunder som efterfrågar våra lösningar och vill utvecklas genom oss. Tillsammans bygger vi en ljus och smart framtid”, säger Anders Myrbäck, VD på Topright Nordic.  
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 nov 2020, kl. 08 .30 CET.  

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.              

TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Fler artiklar om TopRight Nordic AB