Touchtech AB offentliggör utfall i den riktade nyemissionen av högst 259 129 aktier

Styrelsen för Touchtech AB (”Touchtech” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av den riktade nyemission av aktier i enlighet med pressmeddelande den 27 april 2021. Nyemissionen har nu slutligt registrerats hos Bolagsverket och 258 649 av 259 129 aktier tecknades, vilket innebär en teckningsgrad om cirka 99,8 %. Bolaget tillförs därmed cirka 6,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den riktade nyemissionen som styrelsen för Touchtech beslutade om och presenterade genom pressmeddelande den 27 april 2021 har avslutats och slutligt registrerats hos Bolagsverket. 258 649 av 259 129 aktier tecknades av de teckningsberättigade investerarna, vilket innebär en teckningsgrad om cirka 99,8 procent

Bolaget har genom nyemissionen tillförts cirka 6,1 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 100 000 kronor. Genom emissionen har Bolagets antal utestående aktier och röster ökat från 7 954 100 till 8 212 749 och aktiekapitalet ökat från 795 410 till 821 274,9 kronor. Den slutliga utspädningen för befintliga aktieägare är cirka 3 procent.

Mer detaljerad information om emissionsbeslutet återfinns i pressmeddelandet från den 27 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, Digital Venue and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.