Triboron offentliggör utfall i kvittningsemissioner

Styrelsen för Triboron International AB (”Triboron” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i två riktade kvittningsemissioner av sammantaget högst 17 500 000 aktier av serie B som beslutades på årsstämman den 27 juni 2024. Totalt tecknades 15 127 871 aktier.

Riktad nyemission del 1 (tilläggsköpeskilling avseende Elite Oil I Skandinavien AB)

7 563 935 aktier av serie B tecknades av Roxtech Systems AB, Replace i Karlstad AB och Törega AB. Teckningskursen uppgick till 0,231361 kronor som motsvarar åttio (80) procent av den volyms­viktade genomsnittskursen för aktier av serie B baserat på de tio föregående handelsdagarna före dagen för stämman.

Tilldelning

Antal aktier av serie B:

Replace i Karlstad AB

756 393

Roxtech Systems AB

5 294 755

Törega AB

1 512 787

Totalt:

7 563 935

 

Riktad nyemission del 2 (tilläggsköpeskilling avseende Tekat Limited)

7 563 936 aktier av serie B tecknades av Jollis AB och Tomaz Medves. Teckningskursen uppgick till 0,231361 kronor som motsvarar åttio (80) procent av den volymsviktade genomsnittskursen för aktier av serie B baserat på de tio föregående handelsdagarna före dagen för stämman.

Tilldelning

Antal aktier av serie B:

Jollis AB

7 185 740

Tomaz Medves

378 196

Totalt:

7 563 936

 

Utspädning med anledning av Kvittningsemissionerna

Efter registrering av den tidigare offentliggjorda och per den 9 juli 2024 tecknade och tilldelade andelen av Kvittningsemissionerna vid Bolagsverket, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 453 836,13 SEK till sammanlagt 3 377 515,23 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 15 127 871 till sammanlagt 112 583 841. Den totala utspädningseffekten från kvittnings­emissionerna uppgår till cirka 13,4 procent.

Rådgivare

Triboron har anlitat Synch Advokat AB som legal rådgivare i samband med kvittningsemissionerna.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Robert Thorén, VD/CFO | +46 73 353 76 09  robert.thoren@triboron.com

eller besök www.triboron.com

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.