True Heading ändrar annonserat val till styrelsen

True Heading AB (publ), noterat på Aktietorget, föreslår Nils Willart till nyval i styrelsen vid årsstämman den 22 maj 2018 istället för Torgny Hellström.

True Heading ändrar föreslaget val av Torgny Hellström till ledamot i styrelsen då hans arbetsbörda under den senaste tiden förändrats på ett sådant sätt att den tid som behövs för uppdraget ej är möjlig att uppnå.

Istället föreslås den tidigare styrelseledamoten och grundaren Nils Willart ta hans position. Nils var med och grundade bolaget och är väl insatt i dess verksamhet.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del i navigering. 

För mer information se www.trueheading.se