Trustly rapporterar rekordkvartal med accelererad tillväxt, börsnoteringen framskjuten

Stockholm, Sverige, 3 maj 2021 — Trustly, den globalt ledande betalplattformen för konto-till-konto-transaktioner, rapporterar idag följande finansiella nyckeltal för det första kvartalet 2021.

Januari – mars 2021 (Kv 1 2020)

  • Nettoomsättningen uppgick till 632 (432) MSEK, +46% år/år
  • Nettoomsättningen ökade med 52% år/år i konstant valuta
  • Justerad EBITDA uppgick till 275 (210) MSEK, +31% år/år
  • Justerad EBITDA ökade med 35% år/år i konstant valuta
  • Justerad EBITDA-marginal om 43,5 (48,7)%
  • Total transaktionsvolym uppgick till 66 Mdr SEK, +49% år/år
  • Omsättningen i Nordamerika ökade med 609% år/år och utgjorde 26% av total nettoomsättning
  • Investeringarna uppgick till 3 (4)% av nettoomsättningen

Oscar Berglund, VD för Trustly, kommenterar:

”Trustlys första kvartal var rekordstarkt, med accelererad tillväxt och god lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 52 procent i konstant valuta jämfört med samma period föregående år. Vi fortsatte att växa med befintliga och nya kunder och processade en total transaktionsvolym om 66 Mdr SEK i vårt globala nätverk, en ökning med 49 procent jämfört med samma period föregående år. Uppdelat på geografi uppgick omsättningstillväxten i konstant valuta till 18 procent i EMEA och 716 procent i Nordamerika år/år, vilket betyder att Nordamerika stod för 26 procent av vår totala nettoomsättning under kvartalet. Vi ser ett fortsatt stort intresse för Trustlys betalningsplattform för flera olika typer av kunder, och framför allt hos globala e-handlare.”
Johan Tjärnberg, Styrelseordförande i Trustly, kommenterar:

”Trustly levererade återigen rekordstarka siffror och tillväxten accelererade under årets första kvartal. Styrelsen och ägarna är fortsatt övertygade om att en börsnotering vore gynnsam för Trustly och vår ambition att börsnotera bolaget kvarstår. Samtidigt har vi ett ansvar gentemot bolagets intressenter att utreda och säkerställa tydlighet kring de frågor och synpunkter som vi erhållit genom Finansinspektionens preliminära bedömning. Därför har styrelsen beslutat att avvakta med börsnoteringen och inte genomföra den som planerat i andra kvartalet. Det finns ingen ny tidsplan för när börsnoteringen kommer att ske. Vårt främsta fokus är alltjämt att fortsätta bygga en globalt ledande betalplattform för konto-till-konto-transaktioner. Vi kommer nu fortsätta den konstruktiva dialogen med Finansinspektionen, samtidigt som vi fortsätter med fullt fokus på att driva lönsam tillväxt för Trustly.”

För mer information vänligen kontakta:

Investor Relations: Roland Glasfors, +46 760 024 863, ir@trustly.com

Om Trustly

Trustly grundades 2008 och är globalt ledande inom direktbanksbetalningar online. Vårt konto-till-konto-nätverk möjliggör snabba, enkla och säkra betalningar mellan konsumenter och flera av världens mest framstående handlare. Trustly tar hand om hela betalningsflödet, vilket särskiljer oss från våra konkurrenter och gör att vi kan erbjuda ett attraktivt och kostnadseffektivt alternativ till betalkort. Trustly har mer än 8 100 handlare och 6 300 banker i sitt nätverk och kan användas av cirka 525 miljoner konsumenter i Europa och Nordamerika. Under 2020 processade vi transaktioner till ett värde av mer än 190 miljarder SEK i vårt globala nätverk.
Trustly har mer än 500 medarbetare i Europa samt Syd- och Nordamerika. Trustly är ett licensierat betalningsinstitut enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) och under tillsyn i Europa av den svenska Finansinspektionen. Läs mer på www.trustly.com.