Umida Group, med pågående nyemission fram till 30 november, presenterade på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november

Umida Group deltog i måndags den 26 november 2018 på Aktiespararnas Stora Aktiedagen i Stockholm. Nedan återfinns en direktlänk till VD Katarina Nielsens presentation.

https://youtu.be/kaqr_8znDwM

I presentationen nämner VD Katarina Nielsen bland annat att Umida, med sin höga kompentens inom produktutveckling och den egna produktionsanläggningen, vill in på vinmarknaden där de ser stor tillväxtpotential. Brands For Fans, som är en del av Umida Group, jobbar med välkända band och artister som fungerar som sina egna ambassadörer för produkterna. Umida har för närvarande samarbete med exempelvis Motörhead, In Flames, Plura och Scorpions och ser stor internationell tillväxtpotential i flera av varumärkena. Bolaget har även inför den viktiga försäljningsperioden av glögg redan överträffat förra säsongens totala försäljning av alkoholfri glögg med över 300 procent. Ytterligare information om detta går att finna via de publicerade artiklarna nedan: 

https://umidagroup.com/vinet-ska-gora-umida-group-till-vinnare/ 

https://umidagroup.com/brands-for-fans-nar-40-miljoner-bara-pa-facebook/ 

https://umidagroup.com/okar-forsaljningen-av-alkoholfri-glogg-med-300-procent/ 

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 14 – 30 november 2018.
  • Teckningskurs: 2,20 SEK per aktie.
  • Företrädesrätt: 5:6
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 9 722 615 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 21 389 753 SEK före emissionskostnader.
  • Antal aktier före nyemission: 11 667 138 stycken.
  • Värdering (pre-money): Cirka 25,7 MSEK.
  • Handel med teckningsrätter:14 – 28 november 2018.
  • Garantiåtaganden: Umida har erhållit garantiförbindelser om totalt 15 MSEK, motsvarande 70,13 procent av den totala emissionsvolymen.
  • Teckningsförbindelser:Umida har erhållit teckningsförbindelser om totalt 4 MSEK, motsvarande 18,70% av emissionsvolymen. 

Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på (www.umidagroup.com), (www.gcf.se/umida), (www.aqurat.se/umida-group/) alt (www.spotlightstockmarket.se).

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ). Telefon: +46 (0)70-759 08 90