Vår strategiska satsning inom industri och logistik ger utväxling

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

  • Hyresintäkterna ökade till 404 mkr (350)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 169 mkr (161)
  • Periodens resultat ökade till 230 mkr (27)
  • Fastighetsvärdet uppgick till 28 415 mkr (28 250)
  • Resultatet per aktie ökade till 1,92 kr (0,23)
  • Hyresintäkterna ökade med 15 %
  • Driftsöverskottet ökade med 18 %
  • Positiv nettouthyrning om 3 mkr
  • 15 000 kvm uthyrda till Volvo Cars i Sörred Logistikpark
  • Emitterat grön MTN-obligation om 350 mkr

Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer, kommenterar:

– Vårt fokus på kund och kassaflöde är alltjämt vårt viktigaste och jag gläder mig åt att vi ökar våra hyresintäkter på totalen med 15 % och att organisationens dedikerade arbete syns i siffrorna. Vi har också en fortsatt positiv nettouthyrning om 3 mkr.

– Bakom de starka siffrorna ligger framför allt våra nyproducerade logistikfastigheter på Hisingen. Nu skördar vi frukterna av nya och tidigare investeringar. Under första kvartalet hyrde vi ut 22 000 kvm inom segmentet, varav 15 000 kvm till Volvo Cars i Sörred Logistikpark.

– Det konstateras ökande kontorsvakanser i flera större städer medan Göteborg går i motsatt riktning. I CBD har ökningen upphört och i övriga innerstaden, där den största delen av all nyproduktion skett, vänder vakansnivåerna ner. Vi befinner oss alltjämt i en lågkonjunktur och är ödmjuka för att vissa branscher har det tufft medan andra går bra.

– Genom att kunna möta hyresgästernas förändrade behov kunde vi under kvartalet omförhandla avtal till ett hyresvärde om 39 mkr. Flera av dessa avtal sträcker sig uppemot tio år, vilket bidrar till att minska vår risk och förlänga vår återstående genomsnittliga kontraktstid till 54 månader (51).

För mer information vänligen kontakta:
Johanna Hult Rentsch, vd, Platzer, tel: 0709-99 24 05
Fredrik Sjudin, cfo, Platzer, tel: 0721-27 77 78

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2024 klockan 08.00 CEST.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i till ett värde om 28 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.