Vi välkomnar Spotlight Group

Idag är första dag för handel i Spotlight Group, vilket är det sjätte bolaget att noteras på Spotlight Stock Market i år.

Spotlight Group är en koncern riktad mot finansmarknaden. Koncernen består idag av marknadsplatsen Spotlight Stock Market, Sedermera Fondkommission, Nordic Issuing och MCL, som är inriktade mot kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik. Bolaget skapar ett system av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolags behov i en noterad miljö. Spotlight Group grundades ursprungligen 1997 och har sitt huvudkontor i Malmö.

Inför noteringen på Spotlight Stock Market erbjöds aktier till allmänheten. Erbjudandet tecknades till totalt cirka 192 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 1 817 procent.  

 


 

”När vi nu blickar framåt inleds den verkliga resan – resan som noterat bolag. Vi är fast beslutna om att leverera i enlighet med uppställda mål och att fortsätta utveckla ett företag med långsiktigt värdeskapande i fokus”, kommenterar Peter Gönczi, VD Spotlight Group.

Presskontakt

Jenny Sondal, CMO  

+46 70 7749303, js@spotlightstockmarket.com

OM SPOTLIGHT

Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli delägare i över 170 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR.

spotlightstockmarket.com