VO2 tillträder aktierna i Madington och beslutar om riktad nyemission

VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2”) har idag tillträtt aktierna i Madington AB (”Madington”), i enlighet med vad som offentliggjordes i pressmeddelande den 25 april 2023. Styrelsen har även, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 20 maj 2022, idag beslutat om en riktad nyemission till säljarna av Madington om 1 666 667 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen uppgick till 7,50 SEK per aktie.

Publiceringsdatum: Stockholm, 28 april, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

VO2 ingick avtal gällande förvärv av aktierna i Madington den 25 april 2023. Köpeskillingen för Madington, inklusive möjliga tilläggsköpeskillingar, uppgår till högst cirka 65 MSEK. I samband med tillträdet betalar VO2 12,5 MSEK av köpeskillingen genom revers, som kvittas mot 1 666 667 nyemitterade aktier i VO2 till kursen 7,50 SEK per aktie. Emissionen riktades till säljarna av Madington, vilka har ingått ett tolv månaders lock up-avtal avseende aktierna.

Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 53 480 871 och aktiekapitalet till 26 740 436 SEK. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om ca 3,1 procent i förhållande till totala antalet aktier och kapital efter emissionen. 

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Niclas Rämje, VD Madington AB

Tel: + 46 (0)70 718 49 88

E-mail: niclas.ramje@madington.com

Om Madington

Madington grundades år 2009 av Niclas Rämje, Antonio Morveto och Patrik Wilhelmsson. Bolaget erbjuder en teknisk plattform för framställning av digitala annonser och streamad video. Madington tillhandahåller en rad olika tjänster: self-serviceverktyg för streamad och målgruppsanpassad annonsering, skalbar och skräddarsydd produktion av displayannonser, digital utomhusreklam och high-impact (annonser som visas över hela skärmen). Bolaget har totalt elva anställda med säte och kontor i Trollhättan.

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 april 2023.

Fler artiklar om VO2 Cap Holding AB (publ)