Sleepo AB avser genomföra nyemissioner om totalt cirka 12 miljoner kronor

Styrelsen i Sleepo AB, org.nr 556857-0146 (”Sleepo” eller ”Bolaget”), har idag beslutat att utfärda...