2cureX deltar på Sedermeradagen Köpenhamn

Sedermeradagen Köpenhamn äger rum på Copenhagen Marriott Hotel tisdagen den 13 mars 2018. Dagen inleds med frukost klockan 07:30. Från klockan 08:00 kommer bolagspresentationer att pågå. Ole Thastrup, VD för 2cureX, kommer att representera bolaget i egenskap av talare. Dagen innehåller en fikapaus och avslutas med en lunch där det ges möjlighet att samtala med övriga av 2cureXs representanter.

Sedermeradagen Köpenhamn arrangeras av Sedermera Fondkommission och deltagande är kostnadsfritt. Mer information och anmälan finns tillgänglig via http://www.sedermera.se/evenemang/2018-03-13/sedermeradagen-kopenhamn-133. Notera att antalet platser är begränsat.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

URL: www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat™ (Individual Treatment Design) – en patenterad metod för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom förbättra cancerbehandlingen. Initialt är IndiTreat™ inriktat mot kolorektalcancer, men metoden är även tillämpbar på andra cancerindikationer (t.ex. äggstocks-, bröst- och njurcancer). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).