Analysguiden: Riktad emission – styrkebesked

Cantargia har i februari 2020 genomfört en riktad nyemission om 410 MSEK före transaktionskostnader till ett antal institutionella investerare. Likviden skall gå till att utveckla cancerprojektet CAN04 fram till fas III samt till utveckling av CAN10.

CAN10 är Cantargias nya projekt inom autoimmuna sjukdomar som inleder preklinisk utveckling under detta år. Det kommer att bli en antikropp som först och främst är avsedd för systemisk fibros samt vissa former av myokardit, som båda klassas som ovanliga sjukdomar för vilka särläkemedelsstatus kan erhållas. En logisk strategi för Cantargia kommer att vara att söka en samarbetspartner för CAN04 under fas III och att utveckla CAN10 i egen regi för att på sikt bli ett helt integrerat bioteknikföretag.

Genom den riktade emissionen är Cantargia fullt finansierade fram till en fas III med CAN04. För närvarande pågår fas IIa-studier i lung- och bukspottkörtel-cancer. Därefter kommer ytterligare kliniska studier att genomföras i en av indikationerna. I nuläget ser bukspottkörtelcancer mest lovande ut. I bästa fall kan en registreringsgrundande fas III-studie startas direkt efter fas IIa under andra halvan av 2021. Utvecklingsrisken är dock hög inom bukspottkörtelcancer med flertalet fallerade projekt. Det medför också att den potentiella uppsidan om projektet lyckas är stor. Om lungcancer istället väljs som indikation kan förmodligen en fas IIb-studie startas i slutet av 2021 eller början på 2022.

Vi räknar med ökade kostnader under 2020 för CAN04 allt eftersom fas IIa-studien fullrekryteras och en fas I med PD-1-hämmare inleds samt för CMC (produktion). Prekliniska kostnader för CAN10 tillkommer.

Projektvärdena ökar genom möjligheten att driva CAN04 längre i egen regi vilket möjliggör ett bättre licensavtal, samt genom att CAN10 läggs till värderingen. Detta motverkas samtidigt av ökat antal aktier efter utspädning med runt 20 procent efter emissionen. Sammantaget har ändringarna en mindre inverkan på vårt motiverade värde som höjs marginellt till 35,9 kronor (34,9).

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.