BioStock: Idogens cellterapi programmerar om immunsystemet

Idogens cellterapier utvecklas för att behandla oönskad aktivering av immunsystemet. Bolaget har identifierat tillstånd där Idogens innovativa tolerogena cellterapi kan användas och där det idag finns ett stort medicinskt behov. De inledande indikationerna är blödarsjuka, behandling i samband med organtransplantation och vid autoimmuna sjukdomar. Idogen genomför nu en företrädesemission om cirka 29 Mkr brutto. Syftet med emissionen är att ta in kapital för att, i första hand, slutföra de prekliniska steg som krävs innan studier på patienter kan inledas.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/03/idogens-cellterapi-programmerar-om-immunsystemet/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se