Analysguiden: Tydligt fokus på ökat aktieägarvärde

Redwood Pharma stärker kassan genom en framgångsrik företrädesemission. Vid fortsatt positiva kliniska resultat finns stor potential i bolagets aktie. Analysguiden upprepar sin riktkurs på 14 kronor.

Utvecklingen av RP101 och RP501 fortsätter

Som väntat rapporterade Redwood Pharma inga intäkter under Q1 och rörelseresultatet uppgick till -4,3 mkr (-4,4). I samband med listbytet till Nasdaq First North genomfördes en framgångsrik företrädesemission som gett bolaget en kassaposition på 28 mkr. För att maximera värdet av huvudprojektet RP101 mot torra ögon för kvinnor efter klimakteriet fortsätter Redwood Pharma att utforska strategiska alternativ med potentiella utvecklingspartners. Vidare har Redwood Pharma nu officiellt etablerat RP501 som ett separat utvecklingsprojekt för behandling av mild ögontorrhet baserat på plattformen IntelliGel.

Stor marknad för behandling av torra ögon

Då 344 miljoner människor i världen lider av torra ögon är marknadspotentialen för Redwood Pharmas ögonläkemedel stor. RP101 för behandling av ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet är efter positiva fas 2-resultat väl positionerat för fortsatt utveckling i en större avgörande fas 3-studie. I december 2020 presenterade den ansedda amerikanska kliniska kontraktsforskningsorganisationen Ora, Inc. ytterligare styrkor hos RP101. Det slogs bl.a. fast att RP101 visade på statistiskt signifikant effekt vad gäller skador på hornhinnan, med en skillnad på 0,7 enheter mot kontrollgrupp dag 90. Detta är mycket intressant när man beaktar att ögonläkemedlet Xiidra, till vilket Novartis förvärvade rättigheterna i en affär värd upp till USD 5,3 miljarder, visade en förbättring på knappt 0,1 enheter efter tre månaders behandling.

Potential för RP501 att bli receptfri produkt

Bolagets andra program, RP501, är avsett att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation med både män och kvinnor. Då OTC-produkter har en lägre prisnivå, är försäljningspotentialen för RP501 lägre, i nivån USD 50 miljoner per år. Produkten har för bolaget dock den fördelen att den relativt snabbt kan utvecklas och nå ut på marknaden för att generera intäkter inom två till tre år.

Analysguiden upprepar riktkurs 14 kr

Vid fortsatt positiva kliniska resultat ser vi stor potential i bolagets aktie. I vår värderingsmodell antar vi i bas-scenariot att en lansering av RP101 sker år 2025, samt att läkemedlet når en toppförsäljning på EUR 500 miljoner. Vi upprepar vår riktkurs 14 kr för Redwood Pharma. I vårt mer optimistiska bull-scenario landar motiverat värde på 28 kr per aktie.

 

Läs analysen här