Redwood Pharmas styrelse tecknar units i den pågående nyemissionen

Stockholm, 6 maj 2024. Redwood Pharma AB (publ) meddelar idag att samtliga bolagets styrelseledamöter har åtagit sig att teckna units i den pågående företrädesemissionen till ett totalt belopp om 290 000 kronor. Dessa åtaganden återspeglar styrelsens starka förtroende för företagets strategiska riktning och framtida tillväxtutsikter. Teckningsperioden i nyemissionen inleddes den 30 april och pågår till och med den 14 maj.

Med en planerad CE-märkning av RP501 – en användarvänlig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet – under första kvartalet 2025 och ett godkännande i slutet av samma år förväntas bolaget uppnå ett positivt kassaflöde redan under 2027.

Martin Vidaeus, vd och styrelseledamot har åtagit sig att utnyttja samtliga sina teckningsrätter och därmed teckna units till ett totalt belopp om 170 000 kronor. Ulf Björklund, styrelseordförande, kommer att utnyttja samtliga sina teckningsrätter och har dessutom åtagit sig att teckna units utan stöd av teckningsrätter, sammantaget till ett belopp om 40 000 kronor. Styrelseledamöterna Håkan Magnusson och Tom Rönnlund – som inte har något aktieinnehav i bolaget sedan tidigare – har förbundit sig att teckna units utan stöd av teckningsrätter till ett totalt belopp om 40 000 kronor vardera.

”Redwood Pharma står på tröskeln till att förverkliga den betydande kommersiella potentialen i sina produkter och sin formuleringsteknologi inom området ögonsjukdomar. Vi förbereder nu inlämnandet av en ansökan om CE-märkning av RP501 – en helt ny typ av termogel för första linjens behandling av ögontorrhet. Styrelsemedlemmarnas teckningsåtaganden i den pågående nyemissionen skickar en tydlig signal till övriga aktieägare om den potential till värdeskapande som vi ser i bolaget”, säger Redwood Pharmas styrelseordförande, Ulf Björklund.  

Mer information om den pågående företrädesemissionen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.redwoodpharma.se

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

About Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) develops next-generation treatments for dry eye. More than 300 million people suffer from dry eyes and today’s standard treatment provides only temporary relief and may need to be applied more than ten times a day. Redwood Pharma’s programs are based on IntelliGel – a patented and unique formulation of polymers and water that has the consistency of a drop of water when dropped into the eye, where it immediately forms a viscous, protective and lubricating film that remains for a long time. The company is currently pursuing two development projects: RP501 as a readily available medical device for the first line treatment of dry eye, and the drug candidate RP101 that contains estrogen for the treatment of women who suffer from dry eye after menopause. The Company’s Certified Adviser is Carnegie Investment Bank AB (publ). For more information, visit www.redwoodpharma.com