Årsredovisning för 2017 tillgänglig idag

Balco Group AB årsredovisning för 2017 finns tillgänglig på svenska på företagets hemsida under följande länk www.balcogroup.se/sv/rapporter-och-presentationer

En traditionell PDF-fil biläggs även i detta pressmeddelande. Den engelska versionen publiceras på bolagets hemsida den 11 maj 2018.

Datum för finansiell information 2018: 
Delårsrapport januari-mars                 17 maj, 2018
Årsstämma 2018                                   17 maj, 2018
Delårsrapport januari-juni                   24 augusti, 2018
Delårsrapport januari-september       16 november, 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@balco.se

Denna information är sådan information som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom IR-chefens försorg, för offentliggörande den 13 april 2018 kl. 09:00 CET. 

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 300 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2017 uppgick till 989 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm.