Undertecknat LOI med SWZ Funds ha nu övergått i ett avtal.

Systemhus AB, SWZ Funds och Systemhus nuvarande Huvudägare eclipse assets AB har efter ett fruktsamt arbete slutit ett avtal där ingånget LOI nu mynnat ut i ett av alla parter undertecknat avtal. Detta avtal syftar till att finansiera byggproduktionen i tre av Systemhus AB´s projekt. 

Systemhus nya VD, Linus Söder kommenterar:

” Genom det ingångna avtalet frigörs kapital att på allvar få igång vår produktion av hyresrätter över landet. En bonus i sammanhanget är att Systemhus AB´s (publ) dotter Systemhus Construction Company (Linnea Projektförvaltning Ab under namnändring), får fulla orderböcker de närmaste 3 åren. Våra aktieägare kan därmed se fram emot en stabil värdeutveckling över tid ”

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombeörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se