Azelio är utvalt av Energimyndigheten och Business Sweden till Accelerator-program i Indien och Indonesien

Som utvald medlem i Accelerator-programmen för Indien (ISIA) och Indonesien (BAPI) ges Azelio ett unikt tillfälle att etablera partnerskap och växa på två av världens mest attraktiva marknader för förnybar energi. Programmen pågår över 18 till 24 månader (2021 – 2022) och syftar till att underlätta affärsmöjligheter genom skräddarsydda delegationsresor, individuella mötesarrangemang, affärsutvecklingsstöd och lokal marknadsföring och kommunikation.

Indien är en av marknaderna med störst potential för svenska företag inom förnybar energi. Azelios energilagring har redan fått positiv uppmärksamhet i Indien för sin väl anpassade teknik för marknadens specifika utmaningar och behov. Sedan 2020 har Azelio en avsiktsförklaring i Indien med Atria Power för energilagring med leverans av el och värme.

Indonesien har ambitiösa mål om 23% förnybar energi till år 2025 med en total minskning av koldioxidutsläpp på 19%. Med ett rådande stort beroende av fossilt bränsle och ett stort antal samhällen utanför elnätet har marknaden en stor potential för förnybara energilösningar och dess decentraliserade förhållanden ger upphov till en specifik potential för energilagring.

”Indien och Indonesien är marknader med stor potential och där Azelios energilagring kan göra en positiv skillnad. Vi är glada över att ha accepterats i dessa Accelerator-program och ser fram emot att öka vår marknadsnärvaro tillsammans med Energimyndigheten och Business Sweden”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

För mer information, kontakta
Jonas Eklind – VD                                       
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: +46 709 40 35 80

Om Azelio
Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 170 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se.