Azelio TES.POD-moduler lämnar fabriken i Sverige på väg mot Abu Dhabi och Sydafrika

Leveranser av Azelios energilagringssystem TES.POD® genomförs under december för installationer i Masdar City, Abu Dhabi och Coligny, Northwest Province, Sydafrika. Det befintliga projektet i Masdar City kommer att få ytterligare TES.POD®-moduler och leveranser av moduler kommer även att inledas till det sydafrikanska jordbruksföretaget Wee Bee Ltd.

Azelios energilagringssystem TES.POD® laddas från förnybara källor som till exempel solenergi, och gör att hållbar el och värme kan genereras från energilagret styrbart dygnet runt. TES.POD®-modulerna har monteringen av sin Stirlingmotor i Uddevalla, och i samarbete med AQ Enclosure Systems sker monteringen av systemets lagerenhet i Vaggeryd. Enheter skickas sedan till installationsplatser runt om i världen för montering av kompletta TES.POD®-moduler.

Två TES.POD®-moduler skickades till Azelios projekt i Masdar City, Abu Dhabi, den 20 december. Enheterna kommer att komplettera det befintliga verifierings- och demonstrationsprojektet och ta installationen i samma nivå som ett kommersiellt system och ge bolagets parter Masdar och Khalifa University möjlighet att vidare utvärdera systemet med syftet att inkludera det i Masdars produktportfölj.

Leveranser av TES.POD®-moduler kommer att göras till Wee Bee Ltd från och med den 29 december. Azelios TES.POD-system, i kombination med solceller, kommer att minska de årliga energirelaterade CO2-utsläppen för jordbruket med 323 ton jämfört energi från nätet, samt säkra förnybar energiförsörjning dygnet runt.

”Det här är en stor händelse då två av våra projekt tar viktiga steg framåt i sin utveckling. Vi ser fram emot att följa vår banbrytande lösning på plats för att visa de enorma fördelar den medför genom att leverera en hållbar och tillförlitlig styrbar energiförsörjning”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

För mer information, kontakta:
Jonas Eklind – VD                                       
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: +46 709 40 35 80                                  

Om Azelio
Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 200 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid, Kapstaden, Brisbane och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se.