Baker McKenzie legal rådgivare till 24SevenOffice vid riktad nyemission av aktier om ca 110 MSEK

24SevenOffice Scandinavia AB har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, lett av Pareto Securities AB. Härigenom tillförs bolaget cirka 110 miljoner kronor före emissionskostnader.

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar.

Den riktade nyemissionen var starkt övertecknad och tecknades av bland annat TIN Ny Teknik, Swedbank Robur Ny Teknik, Adrigo Small & Midcap, Joh. Berenberg Gossler & Co och Seven Canyons Advisors.

Likviden från den riktade nyemissionen kommer att användas till att accelerera tillväxtinitiativ inklusive förvärvsmöjligheter, samt till bolagets löpande verksamhet.

Baker McKenzie var legal rådgivare i samband med den riktade nyemissionen och Pareto Securities var Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

 

Om Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com