Baker McKenzie legal rådgivare till 24SevenOffice vid riktad nyemission av aktier om ca 110 MSEK

24SevenOffice Scandinavia AB har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande,...