Baker McKenzie legal rådgivare till Biovica i samband med företrädesemission om cirka 100 MSEK

Biovica International AB (publ) har genomfört en partiellt garanterad nyemission av units med företrädesrätt om totalt cirka 100 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen.

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarköranalyser som hjälper onkologer att övervaka cancerprogression. Biovicas analys, DiviTum® TKa, mäter cellproliferation genom att detektera TKa-biomarkören i blodomloppet. Den första applikationen för DiviTum® TKa-testet är behandlingsövervakning av patienter med spridd bröstcancer. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsföretag. DiviTum® TKa har fått FDA 510(k)-godkännande i USA och är CE-märkt i EU.

Pareto Securities agerade Sole Bookrunner och Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bolaget med ett kapitalmarknads-team bestående av Stefan Balazs, Joakim Falkner, Oscar Bang, Sophie Gidlund, Simon Olofsson och Carl Isaksson.

Kontakt
Stefan Balazs, partner, Baker McKenzie
Tfn: 08 566 177 10
E-post:
stefan.balazs@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser. www.bakermckenzie.com