Baker McKenzie legal rådgivare till Pareto Securities vid Enviros riktade nyemission om 300 miljoner kr

Scandinavian Enviro Systems AB (“Enviro”) har genomfört en riktad nyemission av aktier om totalt 300 miljoner kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare deltog i nyemission, däribland Cicero Fonder, Coeli Circulus, Handelsbanken Fonder, Skandia och Öhman Fonder

Enviro bidrar till ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom en patenterad teknologi för återvinning av värdefulla råvaror ur kasserade och uttjänta produkter, däribland däck. Enviro har sitt huvudkontor i Göteborg och en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk. Den franska däcktillverkaren Michelin är största ägare.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities med ett kapitalmarknads-team bestående av Stefan Balazs, Joakim Falkner och Nanna Trulsson.

Kontakt
Stefan Balazs, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 072-854 75 09
E-post:
henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser. www.bakermckenzie.com