Baker McKenzie legal rådgivare vid Bambusers riktade nyemission av aktier om ca 290 miljoner kronor

Bambuser AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och tillförs härigenom cirka 290 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Bland investerarna återfinns både nya svenska och internationella institutionella investerare, däribland Harmony Partners, en USA-baserad venture-investerare, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder, Lancelot Asset Management AB och TIN Fonder samt befintliga aktieägare så som Murifield Invest AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Carl Kinell) och Joel Citron.Bambuser tillhandahåller en plattform för interaktiv mobil livevideosändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet.Bambuser avser att använda nettolikviden från den riktade emissionen till att öka tillväxttakten i verksamheten genom att framförallt tillsätta nya resurser i en högre takt. Detta i syfte att kunna hantera det ökade intresset från nya kunder samt för att snabbare kunna etablera sig på nya marknader. Vidare avser Bambuser att fortsätta att öka det teknologiska försprånget samt säkerställa en ledande marknadsposition.Carnegie Investment Bank AB har agerat Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen och Baker McKenzie var legal rådgivare.

Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Ian Gulam och Johanna Flink från firmans Capital Markets-grupp i Stockholm; Adam Farlow, Roger James och Charles Farnsworth från firmans Capital Markets-grupp i London samt Paul DePasquale från firmans skattegrupp i New York.

Kontakt

Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80

E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com