Baker McKenzie legal rådgivare vid Bambusers riktade nyemission av aktier om ca 290 miljoner kronor

Bambuser AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande...