Beslut om tilldelning i riktad nyemission av aktier i C2 Capital AB

Styrelsen i C2 Capital AB har idag beslutat om tilldelning av aktier till tecknarna.

Styrelsen i C2 Capital AB (”C2 Capital” eller ”Bolaget”) beslutade den 3 augusti 2022, som tidigare kommunicerats, att med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2022, genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Under teckningsperioden tecknades 10 procent aktier i enlighet med emissionsbeslutet och styrelsen i C2 Capital har idag beslutat om tilldelning av totalt 21.963 aktier till tecknarna, i enlighet med styrelsens beslut om nyemission nyemission med företrädesrätt för aktieägarna av aktier från den 3 augusti 2022.

För mer information om den riktade emissionen hänvisas till Bolagets offentliggjorda meddelande den 3 augusti 2022.

Lars Wolf
VD och Koncernchef

E-post: lars.wolf@c2capital.se
Telefon: +46 (0)70-588 42 69

Ben Hedenberg
Head of Corporate Communications

E-post: ben@c2capital.org 
Mobil: +44 (0)7944 319 906

C2 Capital investerar i utveckling av banbrytande spelplattformar. Den första applikationen är baserad på blockchain-teknik för vadslagning på digital- och fiatvalutor. Företaget planerar att lansera appen i Europa och Nordamerika under sommaren 2023, vilket borgar för en hög tillväxtpotential. Bolaget planerar att under 2023 ansöka om en notering av aktien på lämplig marknadsplats i Stockholm.