Styrelsen i Hoi Publishing beslutar om kvittningsemission

Hoi Publishing AB meddelar idag att styrelsen har beslutat att genomföra en kvittningsemission där fordringar på Bolaget till ett värde av 510 000 kronor kvittas mot B-aktier till kursen 3:00 kronor. Genom kvittningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 170 000 B-aktier till totalt 10 089 117 aktier. Aktiekapitalet ökar med 17 000 kronor.

Styrelsen i Hoi Publishing AB har, i enlighet med det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman, beslutat om en kvittningsemission avseende fordringar på 510 000 kronor mot 170 000 aktier av serie B i Bolaget. Hazy Days Media AB tecknar 100 000 aktier. Detta avser köpeskillingen i det tidigare kommunicerade förvärvet av aktier i Script46 AB. Tallberg Communication & Entertainment AB tecknar 70 000 aktier. Detta avser den tidigare kommunicerade tilläggsköpeskillingen i förvärvet av Tallbergs förlag. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet förs till den fria överkursfonden. Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med 17 000 kronor.

Efter genomförd kvittningsemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 1 008 911,70 kronor fördelat på sammanlagt 10 089 117 aktier varav 4 738 000 A-aktier och 5 351 117 B-aktier. Antalet röster uppgår till 52 731 117.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi Publishing är Sveriges ledande hybridförlag med en starkt digitaliserad verksamhet. I nära samarbete med författarna ger Hoi årligen ut omkring 200 titlar i olika genrer genom en hybridmodell (den unika och väletablerade Hoi-modellen) där förlag och författare delar risker och möjligheter. Hoi eftersträvar en bred och växande katalog av rättigheter med god lönsamhet för både förlag och författare. Med varumärken i form av imprints såsom Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Lilla Hoi, Tallbergs Förlag och Hoi Audio är förlaget väletablerat på den svenska marknaden och i ett par segment även marknadsledande. Förlaget har även ett dotterbolag i Danmark med växande utgivning i flera genrer. Bolagets vision är att utveckla förlagsbranschen i Norden och på sikt i andra länder på författarvänliga villkor som ger många fler chansen att bli författare och att därigenom sprida god litteratur för ett starkt och demokratiskt samhälle.