Styrelsen i Hoi Publishing beslutar om kvittningsemission

Hoi Publishing AB meddelar idag att styrelsen har beslutat att genomföra en kvittningsemission där...