Portugals ambassadör, Mr. Jorge Cabral, anländer för ett officiellt besök på EWP-EDF One Project under installationen av den första flottören i hamnen i Jaffa, Israel

Stockholm, 24 februari 2022 – Eco Wave Power Global AB (publ) (Nasdaq Capital Market: WAVE, Nasdaq Stockholm: ECOWVE) (“Eco Wave Power” eller “Bolaget”) hade nöjet att vara värd när Portugals ambassadör i Israel, Mr. Jorge Cabral, tillsammans med biträdande beskickningschefen och ambassadens förste sekreterare, Mrs. Joana Espirito Santo de Araujo, besökte EWP-EDF One-Project. Besöket skedde i samband med en viktig milstolpe – installationen av den första flottören i hamnen i Jaffa, Israel.

Detta besök är av stark betydelse för båda parter, särskilt mot bakgrund av Eco Wave Powers planer för en snar expansion på den portugisiska marknaden. Ett viktigt steg för denna expansion togs genom koncessionsavtalet om 20MW som ingicks under år 2020 mellan Eco Wave Power och Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA (APDL) samt när licenserna för projektets första 1MW säkrades av Eco Wave Powers helägda portugisiska dotterbolag, EW Portugal-Wave Energy Solutions Unipessoal Lda.

Under besöket sa ambassadör Cabral: "Jag hoppas att denna banbrytande teknik snart kommer att installeras i Portugal. Jag var imponerad av enkelheten i konceptet och dess modulära design. Vågenergi är extremt relevant med tanke på vågklimatet i Portugal, liksom de europeiska och portugisiska ansträngningarna att främja förnybar energi och nå netto noll utsläpp inom en snar framtid. Jag tror verkligen att vågenergi bör vara en betydande del av Portugals förnybara energimix.”

Detta projekt är i linje med Portugals nationella energi- och klimatplan för 2021-2030, känd som PNEC 2030, som har som mål att säkerställa 47% av förnybara källor i sin bruttoenergiförbrukning år 2030 i Portugal.

Portugal har en enorm vågenergiresurs, som enligt uppskattningar från Portugals regering kan leverera 3-4 GW kapacitet. Eco Wave Powers projekt kommer att vara en viktig milstolpe i införandet av våg- och havsenergi i Portugal och kommer att bidra starkt till landets mål att implementera 70MW vågkraftskapacitet till 2030 under PNEC 2030-planen.

Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power, säger: "Vi var glada över att välkomna ambassadör Jorge Cabral och biträdande beskickningschef och ambassadens förste sekreterare, Joana Espirito Santo de Araujo. Vi ville att de skulle bekanta sig med vår innovativa teknologi, som förhoppningsvis snart blir verklighet på den portugisiska marknaden. Samtidigt vill vi uttrycka vår tacksamhet till ambassadören och förste sekreteraren på ambassaden, och alla andra parter som är involverade i att stödja detta förstklassiga projekt i Portugal. Vi tror att det framgångsrika genomförandet av detta projekt kommer att markera starten på en ny och spännande era för vågenergisektorn i Portugal och runt om i världen.”

Om Eco Wave Power Global AB (publ)

Eco Wave Power Global AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Bolaget har också erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.

EWPG’s aktier (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth Market and EWPG’s ADSs (WAVE) handlas på Nasdaq Capital Market.

Vator Securities är Bolagets Certified Advisor (+46 8 580 065 99, ca@vatorsec.se).

Läs mer om Eco Wave Power Global AB (publ) på www.ecowavepower.com.

Information på, eller tillgänglig genom, den ovannämnda hemsidan utgör inte del av detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com
+97235094

För ytterligare förfrågningar från investerare/media, vänligen kontakta:

Investerarkontakt:
Matt Chesler, CFA
FNK IR
+1.646.809.2183
wave@fnkir.com

Mediakontakt:
Allison & Partners

 

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden i enlighet med "safe harbor"-bestämmelserna i Private Securities Litigation Reform Act från 1995 och andra federala värdepapperslagar. Ord som "förväntar sig", "förutser", "avser", "planerar", "tror", "söker", "uppskattar" och liknande uttryck eller varianter av sådana ord är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Till exempel använder Eco Wave Power framåtblickande uttalanden när man diskuterar Eco Wave Powers intresse och planer för expansion på den portugisiska marknaden, fördelarna med Eco Wave Powers teknologi, förhoppningen att få Eco Wave Powers banbrytande teknologi installerad i Portugal snart, PNEC 2030 och Portugals planer under dessa, och att det framgångsrika genomförandet av EWP-EDF One Project kommer att markera starten på en ny och spännande era för vågenergisektorn i Portugal och runt om i världen. Dessa framåtblickande uttalanden och deras implikationer är baserade på de nuvarande förväntningarna från ledningen för Eco Wave Power och är föremål för ett antal faktorer och osäkerheter som kan göra att faktiska resultat avviker väsentligt från de som beskrivs i de framåtblickande uttalandena. Om inte annat krävs enligt lag, åtar sig Eco Wave Power inte att offentliggöra några ändringar av dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter detta datum eller för att återspegla förekomsten av oförutsedda händelser. Mer detaljerad information om risker och osäkerheter som påverkar Eco Wave Power finns under rubriken "Riskfaktorer" i Eco Wave Powers registreringsutlåtande på formulär F-1 som lämnats in till SEC, som finns tillgängligt på SEC:s webbplats, www.sec.gov.