Biofrigas – VD och CFO ökar innehav

Sedan slutet på föregående vecka har personer i ledande ställning i Biofrigas ökat sitt ägande i bolaget. Bolagets VD Jonas Stålhandske har förvärvat 50 000 aktier och Annika Sköldberg, CFO, har förvärvat 50 000 aktier.

Handeln har ägt rum på marknadsplatsen för Spotlight Stockmarket och har skett privat eller genom närstående bolag. Anskaffningskursen för de olika transaktionerna var mellan 1,9-2,0 kr.

Transaktionerna rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk och uppgifterna framgår i Finansinspektionens register för insynshandel: https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838
 

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.