BioStock: Idogen accelererar genom emission

Idogens ambition är att behandla patienter med allvarliga sjukdomar där immunförsvaret har blivit patientens fiende och där det medicinska behovet är stort. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 riktar sig till patienter med blödarsjuka som har utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling. För att säkra starten av en klinisk studie med IDO 8 genomför Idogen nu en företrädesemission om cirka 34 Mkr, där emissionslikviden dessutom ska accelerera utvecklingen av bolagets andra projekt, IDO T.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/11/idogen-accelererar-genom-emission/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/