BioStock: Idogen ansöker om start av klinisk prövning

Förra veckan lämnade bioteknikbolaget Idogen in en ansökan till Läkemedelsverket om att få inleda en klinisk fas I/IIa-studie med cellterapin IDO 8 på patienter med hemofili A som har utvecklat antikroppar mot sin behandling. När ansökan är granskad och godkänd kan studien initieras, vilket förväntas ske under andra kvartalet 2022. För att finansiera den kommande studien har Idogen beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 50,4 Mkr.  

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/12/idogen-ansoker-om-start-av-klinisk-provning/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/