BioStock: Idogen skruvar upp tempot och genomför emission

Under förra veckans BioStock Live presenterade vd Anders Karlsson cellterapibolaget Idogen, vars fokus ligger på att utveckla tolerogena cellterapier för att hjälpa patienter när immunförsvaret angriper den egna kroppen. Bolaget bedriver tre projekt med inriktning på hemofili, transplantationsavstötning respektive autoimmuna sjukdomar. Av dessa är har hemofiliprojektet kommit längst och under mars månad genomför bolaget en emission om 29 Mkr i syfte att förberedda projektet för kliniska studier. Under BioStock Live berättade Anders Karlsson mer om bolagets projekt, den förestående emissionen och det höga tempo som bolaget håller. 

Hör mer om bolaget i presentationen och intervjun på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/02/biostock-live-idogen-skruvar-upp-tempot-och-genomfor-emission/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se