BioStock: Idogens vd om den pågående emissionen

BioStock har träffat Anders Karlsson, vd för Idogen som utvecklar en unik tolerogen cellterapi som förhindrar oönskad aktivering av immunsystemet. Det är en bred plattformsteknologi där bolaget inledningsvis utvecklar behandling mot svår blödarsjuka (hemofili A), förhindrande av organavstötning efter transplantation samt svåra och sällsynta autoimmuna sjukdomar. Nu tar bolaget in 29 Mkr för att säkra finansiering för de sista prekliniska studierna innan tester i människa kan inledas under 2021.

Läs hela intervjun med Idogens vd Anders Karlsson på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/03/idogens-vd-om-den-pagaende-emissionen/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se