BioStock: Idogens vd ser fram emot nästa steg inom blödarsjuka

Idogen har nyligen lämnat in en klinisk prövningsansökan till läkemedelsverken i Sverige och Norge för att få starta en kliniska studie med cellterapin IDO 8 på blödarsjuka patienter. Bolaget är nu aktuellt med en företrädesemission av units för att finansiera studien och med anledning av det kontaktade BioStock Idogens vd Anders Karlsson, för att få veta mer det stora klivet framåt i utvecklingen och varför nu är en bra tidpunkt att investera i bolaget.

Läs hela intervjun med Idogens vd Anders Karlsson på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/01/idogens-vd-ser-fram-emot-nasta-steg-inom-blodarsjuka/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/