BioStock: Lipum genomför emission för att komma in i klinisk fas

Lipum utvecklar läkemedelskandidaten SOL-116 som har en helt ny verkningsmekanism för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Kandidaten befinner sig i sen preklinisk fas och för att komma igång med kliniska prövningar under 2022 genomförs en notering på Nasdaq First North Growth Market och en noteringsemission om 75,6 Mkr före emissionskostnader.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/03/lipum-genomfor-emission-for-att-komma-in-i-klinisk-fas/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/